Jak być dobrym nauczycielem języka angielskiego?

Praca magisterska z Filologii Angielskiej to bardzo wymagające zadanie. Po  napisaniu i obronieniu takiej pracy pojawia się pytanie: co dalej? Wielu absolwentów Anglistyki wybiera profesję nauczyciela. Jest to tzw. wolny zawód, który ma wiele korzyści. Najważniejsze by dawał satysfakcje. W poniższym tekście odpowiemy sobie na pytanie, co robić, by być dobrym nauczycielem.

Po pierwsze trzeba pamiętać, że najwięcej zawsze dają działania jeden na jeden. Idealnie jest być prywatnym, indywidualnym nauczycielem. Nauka w systemie mistrz – uczeń jest zawsze najbardziej efektywna. Dzięki takiemu podejściu możemy skupić się na indywidualnych, mocnych i słabych stronach danego ucznia.

Dobry nauczyciel języka angielskiego powinien umieć rozbudzić w uczniu motywacje do nauki. Nieraz indywidualnej.  Uczeń musi wierzyć, że to, czego się obecnie uczy, jest przepustką do lepszego życia. Nauka języka angielskiego ma być dla niego kluczem do kariery  w wielkich firmach. Innymi słowy, uczeń, którego szkolimy, powinien mieć świadomość tego, że gra on o wysoką stawkę.

Dobry nauczyciel, niczym dobry szachista musi mieć konkretny plan. W tym wypadku jest to plan nauczania. W procesie nauczania muszą zostać zdefiniowane cele, do których uczeń ma dążyć. Przykładowo, może to być zdobycie konkretnego certyfikatu językowego. W edukacji podobnie, jak w biznesie – cele muszą być konkretne oraz mierzalne.

Uczeń bez konkretnego celu  jest jak statek, który nie wie, gdzie ma płynąć. “Dla kogoś, kto nie wie, do jakiego portu zmierza, każdy wiatr jest niepomyślny”, jak to mawiał Seneka. Poza tym ważne są również nasze osobiste predyspozycje. Przykładowo musimy być osobami cierpliwymi. Praca nauczyciela ma dużo wspólnego z pracą trenera. Warto przeczytać biografię trenera Jose Mourinho, by podejrzeć rzeczy, które działają w jego działalności. Ogólnie motywacji do pracy nie potrzebuje jedynie uczeń. Potrzebuje jej również nauczyciel!

Praca magisterska z Filologii Angielskiej, a praca nauczyciela.

Praca magisterska z Filologii Angielskiej, którą napiszemy, może nam się potem przydać w naszej działalności edukacyjnej. Jeśli np. napiszemy pracę o Szekspirze, to na naszych lekcjach możemy analizować jego literaturę.

Dodaj komentarz